PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA PER LA SOSTENIBILITAT DE MENORCA

PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE MENORCA

Des de Menorca Preservation creiem que l'activitat agrària de Menorca és la que assegura l'alimentació de les persones, essent també un element clau per a mantenir el paisatge, per a lluitar contra el canvi climàtic, per a diversificar l'economia, per a estructurar el territori i la societat del món rural de manera sostenible, per a mantenir les tradicions culturals, etc.

Estem davant uns anys de canvis, on les exigències del mercat ens marquen un nou camí al que ens hem d’anar adaptant, per a garantir la continuïtat de les explotacions. La desaparició de l’activitat agrària tindria conseqüències irreparables, no sols per a la pagesia, sinó per a tota la societat menorquina.

Desde Menorca Preservation creemos que la actividad agraria de Menorca es la que asegura la alimentación de sus personas, es un elemento clave para mantener el paisaje, para luchar contra el cambio climático, para diversificar la economía, para estructurar el territorio y la sociedad del mundo rural de manera sostenible, para mantener sus tradiciones culturales…

Por delante nos esperan años de cambios, dóde las exigències del mercado nos marcan un nuevo camino al que nos tenemos que ir adaptando, para garantizar la continuidad de las explotacions. La desaparición de la actividad agrícola tendria conseqüències irreparables, no solo para sus campesinos, sinó para toda la Sociedad Menorquina.

Per això volem fer costat al sector, facilitant les eines que els ajudi a ser més sostenibles econòmicament, socialment i medi ambientalment. Posant en valor el producte local i la manera de treballar del nostre sector primari, ajudaria a donar resposta a molta de la problemàtica a la qual avui s'enfronten.

D'aquí neix la idea d'oferir un programa de formació que pugui donar resposta a les necessitats del sector.

Por eso queremos apoyar al sector, facilitándole las herramientas que les ayude a ser más sostenibles economicamente, socialmente y medio ambientalmente. Poniendo en valor el producto local y su forma de trabajar de nuestro sector primario, ayudaria a dar respuesta a mucha problemàtica a la cual hoy se enfrentan.


De aquí nace su idea de ofrecer un programa de formación que pueda dar respuesta a las necesidades del sector.

A través d’un programa formatiu, en el qual s'impartiran mòduls sobre agricultura sostenible, producció vegetal, producció animal, gestió de les explotacions agrícoles i comercialització, ajudarem als professionals de l'agricultura i la ramaderia dotant-los dels coneixements necessaris per a una gestió més sostenible de les seves finques.

El programa permetrà als agricultors i ramaders tenir una visió integral del negoci de la seva explotació i aprendre noves tècniques més sostenibles.

A través de un programa formativo, en el que se impartirán bloques de Bases de la agricultura Sostenible, Producción vegetal, producción animal, gestión de sus explotaciones agrícolas y comercialización, ayudaremos a los profesionales de la agricultura y ganadería dotándolos de los conocimientos necesarios para una gestión más sostenible de sus fincas.

El programa permitirá a los agricultores y ganaderos tener una visión integral del negocio de su explotación y aprender nuevas técnicas más sostenibles.

El programa completo se estructurará en 5 áreas principales de aprendizaje con una duración total de 140 horas que se impartirán en sesiones semanales de 2 horas entre enero de 2022 y noviembre de 2023. Los interesados pueden inscribirse en tantos cursos como deseen..

El programa formatiu serà subvencionat íntegrament per Menorca Preservation i l’Associació Leader illa de Menorca (a través dels fons FEADER), suposant un cost zero pels agricultors.

El programa completo estará estructurado en 5 grandes áreas de aprendizaje con una duración total de 140 horas que se impartirán en sesiones semanales de 2 horas de duración entre enero 2022 y noviembre 2023. Los interesados se pueden inscribir en todos los cursos que deseen.

El programa formativo será subvencionado íntegramente por Menorca Preservation y Leader, suponiendo coste cero para los agricultores.

Ens hem unit moltes entitats de Menorca per a col·laborar i poder oferir-vos un programa que doni resposta a les vostres necessitats, perquè creiem que l’única manera d'aconseguir un objectiu és remar tots en la mateixa direcció.

No t'ho pensis més i aprofita aquesta oportunitat única per a millorar la sostenibilitat de la seva finca!

Nos hemos unido muchas entidades de Menorca para colaborar y poder ofrecer un programa que dé respuesta a sus necesidades, porque creemos que la única forma de conseguir un objetivo es remando todos en la misma dirección.
¡No te lo pienses más y aprovecha esta oportunidad única para mejorar la sostenibilidad de tu finca!

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA COMPLET

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA COMPLETO

Clica sobre la imatge per ampliar
Programa

BASIS OF SUSTAINABLE PRODUCTION

BASES DE LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE

Clica aquí per veure el dossier complet
Haga click para ver el dossier completo (versión castellano)

MÓDULO 5. Comercialización
MÓDULO 5. Comercialización

FORMULARI D’INFORMACIÓ I INSCRIPCIÓ

FORMULARIO DE INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN

Telèfon dubtes / dudas 971.04.86.45 / cursospelcamp.Menorca@gmail.com

Política de privacidad

VIDEOS DE LES SESSIONS

VIDEOS DE LAS SESIONES

5to MÓDULO

4to MÓDULO

 

3er MÓDULO

2º MÓDULO

1º MÓDULO